Ψυχομετρικά εργαλεία

    Στο Kέντρο Διαδραστικής Διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων και σε συνεργασία με την εταιρεία ORIENTUM πραγματοποιούνται ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το κύρος και  η εξασφαλισμένη επιτυχία των εργαλείων της Orientum την έχουν αναγάγει σε μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο.

 

Profiler

    Το Profiler, Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που  δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις  της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big - Five). Αξιολογώντας τις πέντε αυτές  διαστάσεις μπορούμε να περιγράψουμε αλλά και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα όπως αυτή  εκφράζεται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γύρω του (οικογένεια, εργασιακό χώρο,  κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.).

    Η δημιουργία του Profiler βασίζεται στους ορισμούς των πιο αποδεκτών διαστάσεων στην θεωρία των Πέντε  Παραγόντων (Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, Καλοσύνη και Ευσυνειδησία) όπως αυτοί  διατυπώθηκαν από τους Costa & McCrae (1985), λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπ' όψιν τα ιδιαίτερα εθνικά και  πολιτισμικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού πληθυσμού. Το Profiler έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Η  στάθμιση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις απαντήσεις περισσοτέρων από 2000 άτομα, ενώ κατασκευάστηκαν  ξεχωριστές νόρμες (T scores και εκατοστιαίες τιμές) και για τα δύο φύλα (τόσο για τους άνδρες όσο και για τις  γυναίκες).

    Μετράει συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Κοινωνικότητα, Αυτοπεποίθηση, Ενεργητικότητα,  Αναζήτηση Συγκινήσεων, Θετικά Συναισθήματα, Άγχος, Φαντασία, Αισθητική, Φιλοδοξίες, Αυτοπειθαρχία κ.α.). Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Profiler είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι on-line κάτι που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να το συμπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή και σε  οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet. 

• Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ σε αρχείο PDF. 

• Μετρά συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες  παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους  γονείς. 

 

Horizon

    Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που  κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και  φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό  σύστημα. 

    Το Τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές  δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να  ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες. Τα αποτελέσματά του τεστ  βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντας του  συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με την προσωπικότητά του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο).  Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το τεστ, ανέρχεται σε 25 με 30 λεπτά.  Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Horizon είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι on-line κάτι που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να το συμπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή και σε  οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet. 

• Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ σε αρχείο PDF. 

• Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ  στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να  κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

• Tα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο  μηχανογραφικού δελτίο.