3μελή τμήματα

    Τα ολιγομελή (1-2-3 μαθητές) τμήματα που καθιερώσαμε, έχουν αποδειχθεί το ιδανικό πλαίσιο της φροντιστηριακής διδασκαλίας. Παρέχουν τη δυνατότητα για τη μέγιστη αποδοτικότητα στη σχέση καθηγητή-μαθητή, λόγω της συνεχούς επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της άμιλλας που καλλιεργούν. Επιτυγχάνεται, έτσι, η ομοιογένεια του επιπέδου των μαθητών. Οι μαθητές διδάσκονται και δραστηριοποιούνται σ' ένα χώρο, ειδικά διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις  (φιλικό περιβάλλον, κλιματιζόμενες αίθουσες, ατομικά γραφεία, ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα).

______________________________________________________________________________________________________________________________

Πλάτων:

"Θέλω και ο ίδιος ο δάσκαλος να είναι αγαθός, για να μην φαίνομαι δύσκολος στη μάθηση, επειδή θα μαθαίνω χωρίς ευχαρίστηση"