Κωνσταντίνα Ε.

Ε

Το φροντιστήριο εκτός από ένα πρότυπο εκπαιδευτικού κέντρου, με τους πιο καταρτισμένους επαγγελματίες στο αντικειμενικό τους, διαδραστικούς πίνακες και κυρίως σύγχρονες μορφές εκμάθησης που αγγίζουν τα πρότυπα του εξωτερικού αποτελεί ένα δεύτερο σπίτι για όλα τα παιδιά καθώς δημιουργείται μια αληθινή σχέση μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές νιώθουν την άνεση να συζητήσουν και εξωτερικεύσουν τις σκέψεις, τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον, τα σχέδια τους και την επαγγελματική τους πορεία. Η προσωπική μου εμπειρία αποτέλεσε σταθμό στην ζωή μου καθώς το φροντιστήριο και οι καθηγητές μου συνέχισαν να με στηρίζουν και στην μετέπειτα πορεία μου για να βρω την επαγγελματική μου ταυτότητα

error: Content is protected !!
X