Αρχαία ελληνικά

    Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν η πρώτη που είχε πλήρη γραμματική και συντακτική διάσταση. Είναι η  κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοι μας και εμείς καλούμαστε να την συνεχίσουμε. 

    Η ύλη των Αρχαίων Ελληνικών, τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο, περιλαμβάνει κείμενα της αρχαίας  ελληνικής γραμματείας, καθώς και πλήρης γραμματική και συντακτική ανάλυση. Η εν λόγω σπουδή  ολοκληρώνεται με την γραπτή εξέταση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

    Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι μια επίπονη διαδικασία μάθησης για πολλούς μαθητές. Ο  στόχος μας στο  Κέντρο είναι να απλοποιήσουμε το μάθημα και να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τους μαθητές.  Ακολουθώντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, δίνοντας στοχευμένες σημειώσεις και παρέχοντας πλήρη  επεξηγηματική ανάλυση, ο καθηγητής μπορεί να απλουστεύσει την ύλη για σίγουρα αποτελέσματα. 

    Οι μαθητές κατανοούν πλήρως την ουσία και με συνεχείς παραπομπές στην Νέα Ελληνική εξερευνούν το  πλούτο της γλώσσας μας. Παράλληλα λαμβάνουν πολύτιμα μηνύματα από την σοφία του Αρχαίου Ελληνικού  πολιτισμού