Συμβουλευτική σπουδών στο εξωτερικό

 

    Παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης για αποφοίτους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέσα από τις γνωριμίες και τις επαφές μας, μπορούμε να αναζητήσουμε μαζί με τον μαθητή την κατάλληλη επιλογή γι' αυτόν.