Τηλεκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες

    Στην σύγχρονη εκπαίδευση, η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεωρείται η μικτή (blended education method), όπου συνδυάζεται η παραδοσιακή διδασκαλία με φυσική παρουσία (traditional education method) με τηντηλεκπαίδευση (e-learning).

    Όσο ισχύει ότι καμιά τεχνολογία εκπαίδευσης από απόσταση (long distance education) δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν εμπνευσμένο δάσκαλο και τη δυναμική της φυσικής παρουσίας, άλλο τόσο ισχύει ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας μπορούν να πολλαπλασιάσουν την διδακτική αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονού δασκάλου.

    Στο Kέντρο Διαδραστικής Διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων πιστεύουμε ότι το μάθημα πρέπει να γίνεται πιο δημιουργικό και να αποκτά μια νέα διάσταση. Ο μαθητής παρακινείται να χρησιμοποιεί τα οφέλη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου, γνώσεις που θα του είναι απαραίτητες στην μετέπειτα ζωή του. Με αυτό το τρόπο, αντλεί νέες πληροφορίες και γνώσεις από τις ίδιες του τις ασχολίες και όχι από αυτές που του επιβάλλουν άλλοι.

    Ειδικότερα, στα φιλολογικά μαθήματα  ανοίγονται νέες προοπτικές και καλλιεργούνται νέα ερεθίσματα στομαθητή. Μέσα από μια σειρά ηλεκτρονικών συνεδριών μέσω του Διαδικτύου, απορροφά νέες γνώσεις, κατανοείτην αξία της έρευνας και παράλληλα βρίσκεται σε έναν οικείο γι΄ αυτόν χώρο. Η αλληλεπίδραση των μαθητών είναι κάτι πολύ συναρπαστικό για τους ίδιους, αλλά παράλληλα, και κάτι πολύ εποικοδομητικό για την κοινωνικότητα και την μόρφωση τους

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ισοκράτης:

«Δεν πρέπει μόνο να επαινείς τους ενάρετους ανθρώπους. Θα πρέπει και να τους μιμείσαι.»

«Μεταχειρίσου τους γονείς σου με τον τρόπο που επιθυμείς να σου συμπεριφέρονται τα παιδιά σου.»