Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

    Το μάθημα της Έκφραση - Έκθεσης είναι το πιο πολυσυζητημένο μάθημα, στο οποίο καλούνται να  αποδώσουν όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων. Η σύγχυση, που έχει δημιουργηθεί, έγκειται στην ίδια  την ουσία του μαθήματος.

    Οι περισσότεροι γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί, τείνουν να πιστεύουν ότι  είναι ένα μάθημα το οποίο δεν  διδάσκεται και θεωρούν την απόδοση στο εν λόγω μάθημα μάλλον θέμα ταλέντου του μαθητή, παρά αποτέλεσμα  συστηματικής εκπαίδευσης και εξάσκησης. Η πεποίθηση αυτή δικαιολογείται, μεν, μιας και το μάθημα της  Νεοελληνικής Γλώσσας δεν έχει σαφή ύλη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά  καταρρίπτεται δε, μέσω εξειδικευμένης διδασκαλίας.

    Η φύση του μαθήματος δεν μπορεί να είναι στατική, αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενη και επίκαιρη. Ό,τι  συμβαίνει γύρω μας μπορεί να αποτελέσει θέμα συζήτησης και σχολιασμού. Είναι μια παραγωγική διαδικασία,  που δεν εστιάζει μόνο στην ικανότητα του μαθητή να αναπτύσσει ένα θέμα, αλλά βελτιώνει την αφαιρετική του  ικανότητα, μέσω της περίληψης, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του, μέσω των ασκήσεων, και συνάμα ενδυναμώνει τις  γνώσεις του. Γι αυτούς τους λόγους, η διδασκαλία της Έκθεσης - Έκφρασης δεν μπορεί να στηρίζεται σε  απαρχαιωμένες μεθόδους, αλλά πρέπει να είναι σύγχρονη και μεθοδική, χρησιμοποιώντας νέους τρόπους  προσέγγισης των θεμάτων της επικαιρότητας. 

    Ο μαθητής δεν πρέπει να αναλώνεται σε φιλοσοφίες και εξεζητημένους τρόπους ανάλυσης και ο  εκπαιδευτικός οφείλει να μην έχει ως όπλο του τον μονόλογο, αλλά την δημιουργική συζήτηση.  Αυτή, ουσιαστικά,  είναι η μαγεία του μαθήματος της Έκφραση - Έκθεσης, γιατί μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο  καλλιεργείται το πνεύμα του ατόμου και ενδυναμώνεται ο χαρακτήρας του. 

    Μέσα από την συνεχή εξάσκηση, ο μαθητής ανακαλύπτει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, τις αρετές  του γραπτού, αλλά και προφορικού λόγου, καθώς και αποκτά γνώση για τις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας  και τρόπους επίλυσης προβλημάτων που τον αφορούν.

    Επομένως, η σωστή διδασκαλία είναι η αρχή για να αγαπήσει ο μαθητής το μάθημα της Έκθεσης και αυτό είναι το καθήκον μας, να του μεταδώσουμε όλα αυτά τα πολύτιμα οφέλη, που θα του είναι  απαραίτητα στο μέλλον.

________________________________________________________________________________________________________________

Όμηρος:

«Να είσαι πάντα πρώτος και καλύτερος από όλους και ποτέ να μη ντροπιάζεις τους προγόνους σου.»

Πίνδαρος:

«Ακόνιζε πάντοτε τη γλώσσα σου στο ακόνι της αλήθειας.»