Ενημέρωση γονέων

    Στο Kέντρο Διαδραστικής Διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων θεωρούμε ότι η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μας είναι όχι μόνο υποχρεωτικό, αλλά και εποικοδομητικό στοιχείο της εκπαίδευσης που παρέχουμε. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις του Ελευθερίου Τζουμέρκα με τους γονείς ή κηδεμόνες γίνονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ορίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Εκτός από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να έρχονται όποτε το επιθυμούν σε επικοινωνία με του καθηγητή για οποιονδήποτε λόγο.

    Επιπλέον, παρέχεται στους γονείς ή κηδεμόνες η αποστολή SMS για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές,όπως απουσίες, πρόοδος, διαγωνίσματα. Ειδικότερα, οι γονείς ή κηδεμόνες ενημερώνονται για το μάθημα που παρακολουθεί το παιδί τους αναλυτικά και λαμβάνουν γνώση για την διαβάθμιση της απόδοσης του, όπως και για οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες απουσίες του.

    Υπάρχουν ειδικά διαγράμματα και στατιστικά για κάθε τομέα της παρουσίας του μαθητή, από τα οποία γίνεται πιο εύκολη και σωστή η εκτίμηση της πορείας του. Σε περιπτώσεις που καθίσταται δύσκολη η προσέλευση των γονέων ή κηδεμόνων, παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλεται γραπτώς η συγκεκριμένη ενημέρωση μέσω Διαδικτύου ή Ταχυδρομείου.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Μέγας Αλέξανδρος:

«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.»

Ησίοδος:

«Μπροστά στην αρετή οι θεοί έβγαλαν ιδρώτα. Δρόμος μακρύς κι ανηφορικός και δύσβατος οδηγεί σ’ αυτή για πρώτη φορά, μα σαν αξιωθείς και φτάσεις στην άκρη του, εύκολος είναι ύστερα κι αν ακόμα έχει δυσκολίες.»