Υποστήριξη φοιτητών

 

    Το Κέντρο μας μπορεί να καλύψει τον φοιτητή σε ακαδημαϊκά αντικείμενα, όπως Φιλολογία, Παιδαγωγική,  Ιστορία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Στρατηγική, Πολιτική, Διεθνείς σχέσεις,  Ευρωπαϊκά θέματα στην ελληνική άλλα και στην αγγλική γλώσσα.  

    Ο στόχος μας είναι να καταστούμε ένας εξωτερικός σύμβουλος των φοιτητών σε σχέση με τις σπουδές τους  και όχι ένα κέντρο διευκόλυνσης τους. Δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους σπουδαστές στην ανάθεση της  εργασίας τους, αλλά στην υλοποίηση αυτής μέσα από την συμβουλευτική της υποστήριξη με βιβλιογραφικό  υλικό, καθοδήγηση κλπ.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής: 

• Καθοδήγηση του σπουδαστή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του 

• Συμβουλευτική για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Υποστήριξη σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές

• Ιδιαίτερα μαθήματα σε σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

• Επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις, διορθώσεις