Ιστορία - Λογοτεχνία

    Το μάθημα της Ιστορίας περιλαμβάνει την ανάλυση των γεγονότων της κάθε περιόδου, τόσο σε συγχρονικό,  όσο και διαχρονικό επίπεδο. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εμπλουτισμό των ιστορικών γνώσεων μέσα  από διάφορες πηγές, ιστορικά ντοκουμέντα, ειδικές προβολές και χάρτες. 

    Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι η ειδική δυσκολία αυτού του μαθήματος, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις των  εξετάσεων, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη κατανόηση των γεγονότων, παρά στείρα απομνημόνευση. Αυτό σημαίνει ότι  είναι αναγκαία μια ειδική διδακτική μέθοδος, ένα συστηματικό ημερολόγιο σπουδών του μαθήματος και εξετάσεις  προσομοίωσης.

    Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα που καλείται να  αντιμετωπίσει ο μαθητής. Η δυσκολία του είναι η προσαρμογή του ύφους του μαθητή σε λογοτεχνικά και δοκιμιακά  πλαίσια, καθώς και η βαθύτερη δυνατή ερμηνευτική ανάλυση των κειμένων.  

    Γι αυτό στο κέντρο μας οι μαθητές παραλαμβάνουν ένα πλούσιο σε αναφορές και αναλύσεις υλικό, το οποίο  σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό και ευκολοκατανόητο.

___________________________________________________________________________________________________________

Βιζυηνός:

«Όποιος αποκτά δω πέρα πλούτη, δόξα και τιμή, αποθνήσκει μιαν ημέρα και τα χάνει στη στιγμή. Όποιος όμως κοπιάσει κι αποκτά την αρετή, και το χώμα αν τον σκεπάσει, πάλι κτήμα του είναι αυτή.»