Προσφορές διδάκτρων 2014/2015

2014-08-26 11:54
  •  Έλα με την παρέα σου και επωφεληθείτε όλοι έκπτωση 20% στα δίδακτρα για νέα 3μελή τμήματα

  •  Έκπτωση 20% στα δίδακτρα σε ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων-ανέργων)

  •  Έκπτωση 10% σε περίπτωση ολικής εξόφλησης των ετησίων διδάκτρων