Συμπληρώνω σωστά το μηχανογραφικό δελτίο

2010-09-18 10:39

    Ο τελευταίος σκόπελος που πρέπει να ξεπεράσουν οι μαθητές μετά τις Πανελλήνιες θεωρείται η σωστή  συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Είναι ένα έντυπο που επιλέγουν σε ποιες σχολές θα ήθελαν να  φοιτήσουν, βάσει προτίμησης και ανάλογα με την απόδοση τους. Η κρίσιμη αυτή επιλογή σχολών φαντάζει ως  λαβύρινθος, όταν δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για τις μετέπειτα  επαγγελματικές προοπτικές και για τους τίτλους σπουδών. Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να συμπληρώνουν το  δελτίο τους χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση και ενημέρωση και να πραγματοποιούν λάθος επιλογές. Η διαδικασία  αυτή προϋποθέτει άριστες γνώσεις, λόγω της πολυπλοκότητας του εξεταστικού συστήματος και των  προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

    Είναι, άλλωστε, συχνό το φαινόμενο των νέων φοιτητών που ξεκινούν με ελπίδες να παρακολουθούν μια  σχολή και αργότερα την εγκαταλείπουν, αφού νοιώθουν ότι δεν τους ταιριάζει. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα  ανυπαρξίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και λανθασμένης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού  δελτίου.  

    Η αξία της διαδικασίας συμπλήρωσής του είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά δυστυχώς στην χώρα μας, συνήθως,  δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Μέσα στο μηχανογραφικό δελτίο υπάρχουν "παγίδες", αλλά και "ευκαιρίες" που ο  μαθητής δεν μπορεί από μόνος του να ανιχνεύσει. Σωστή επιλογή σημαίνει και επαγγελματική εξέλιξη και  εδραίωση, ενώ λανθασμένη επιλογή χαμένα όνειρα, επαγγελματικό αδιέξοδο και κατ' επέκταση ανεργία. 

    Η αρχή της λύσης θεωρείται ο σωστός Επαγγελματικός Προσανατολισμός των νέων και η ολοκληρωμένη  προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Όταν έρθει η στιγμή της συμπλήρωσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να  μελετήσουν πολύ προσεκτικά το δελτίο τους, να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές της κάθε σχολής  ξεχωριστά, αντιπαραβάλλοντας τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Ο ρόλος των γονέων είναι πολύ σημαντικός, αφού  στην επιλογή υπάρχουν και παράμετροι, όπως η πόλη, η απόσταση, το κόστος διαβίωσης κ.α. 

    Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αυτή την τόσο σημαντική επιλογή θεωρείται η συμβουλευτική από  πεπειραμένους και ειδικά καταρτισμένους καθηγητές που χρησιμοποιούν τον διάλογο και σύγχρονα ηλεκτρονικά  εργαλεία. Ο στόχος τους είναι να  εξηγήσουν ατομικά στον κάθε υποψήφιο τις παραμέτρους της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης καθώς και να τον συμβουλεύσουν, λαμβάνοντας κριτήρια, όπως η προσωπικότητα και τα  ενδιαφέροντά του. Έτσι,  επεξηγούν πλήρως το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των σχολών, τα επαγγελματικά  δικαιώματα, τις προοπτικές εξέλιξης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

    Με αυτή την συμβουλευτική γίνεται ξεκάθαρο το "θολό τοπίο" των ΑΕΙ και ΤΕΙ και οι μαθητές μπορούν να  πραγματοποιήσουν την κρίσιμη επιλογή των σπουδών τους  και κατ' επέκταση του επαγγέλματος που είναι πιο  κοντά στις προσδοκίες και τα όνειρά τους