Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα Α΄Λυκείου

<<Οργανώνω τον τρόπο μελέτης μου και θέτω σταθερές βάσεις για το μέλλον>>

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                       2 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ               2 ώρες

 

Στόχος:

Οργάνωση του τρόπου μελέτης του μαθητή

Απόκτηση νέων γνώσεων

Συστηματική έρευνα για την εκπόνηση της εργασίας στα πλαίσια του Νέου Λυκείου

Κάλυψη κενών προηγουμένων ετών

Συμβολή στην επιλογή κατεύθυνσης

 

Πρόγραμμα Β΄Λυκείου

<<Δραστηριοποιούμαι και μαθαίνω να ελέγχω το αύριο από σήμερα>>

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                        4 ώρες
   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ               2 ώρες
  ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ' Λυκείου)                     1 ώρα
 ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Γ’ Λυκείου)                   1 ώρα 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                      4 ώρες
 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ              2 ώρες
  ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ' Λυκείου)                     1 ώρα
 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                   4 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ            2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ' Λυκείου)               1 ώρα

 

Στόχος:
Διετής προετοιμασία

Εντατικοποίηση της μελέτης της ύλης για τις Πανελλήνιες

Αξιοποίηση δυνατοτήτων του μαθητή

Συνεχείς επαναλήψεις της ύλης

 

 

Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου

<<Πραγματοποιώ τους στόχους μου, ξεπερνώ τις δυσκολίες, επιτυγχάνω>>

 

Θεωρητική κατεύθυνση:

Αρχαία Ελληνικά (άγνωστο): 4 ώρες

Αρχαία Ελληνικά (γνωστό): 2 ώρες

Έκθεση: 2 ώρες

Ιστορία: 3 ώρες

Λατινικά: 2 ώρες

Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση:

Έκθεση: 2 ώρες

Στόχος:

Πλήρης κάλυψη της ύλης

Συνεχής συντονισμός προσπάθειας - απόδοσης

Διπλή επανάληψη ύλης

Διαγωνίσματα σε εβδομαδιαία βάση

 

Τα διαγωνίσματα και τα ωριαία τεστ δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας.

__________________________________________________________________________________________________________________

Πλάτων:

«Θα πετύχεις σωστά κάτι, μόνο όταν το έχεις ερευνήσει καλά»