Προσομοιωτικά διαγωνίσματα

    Από την αρχή της σχολικής χρονιάς και κατά την εγγραφή του, ο μαθητής λαμβάνει το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων για όλη την χρονιά. Έτσι, μπορεί να προετοιμάζεται κατάλληλα και έγκαιρα, αλλά και να οργανώνει καλύτερα αυτός και η οικογένεια του το πρόγραμμα τους. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται στο χώρο του κέντρου, εκτός ωρών διδασκαλίας. Τα διαγωνίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα διαγωνίσματα εμπέδωσης κάθε μήνα και τα επαναληπτικά κάθε δίμηνο. Η διάρκεια τους είναι 3 ώρες και βασίζονται στα πρότυπα των Πανελληνίων εξετάσεων.

    Τα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτικά. Σε περιπτώσεις που ο μαθητής δεν μπορεί να παραβρεθεί σε κάποιο διαγώνισμα, ορίζεται νέα ημερομηνία. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να γράψει το διαγώνισμα στο σπίτι του σε συνεργασία, βέβαια, με τους γονείς του.

    Η φιλοσοφία μας είναι ότι με την σωστή επανάληψη και την συνεχή εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες, επιτυγχάνεται η εξέλιξη του μαθητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία δε μπορεί να μην περιλαμβάνει την γραπτή εξέταση των μαθητών. Μέσα από τα διαγωνίσματα επιτυγχάνονται 3 στόχοι:

α) ελέγχεται η απόδοση των μαθητών

β) οι μαθητές μαθαίνουν από τα λάθη τους

γ) αποκτούν την εμπειρία των εξετάσεων.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ηράκλειτος:

«Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις»