ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για Γ΄ Λυκείου 2019

Πρόγραμμα 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ έναρξη24 Ιουνίου 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
 Υποχρεωτικά μαθήματα  Ώρες/εβδομάδα 
 Αρχαία  6 ώρες  
 Ιστορία  3 ώρες  
 Έκθεση/Λογοτεχνία  3 ώρες  
 Κοινωνιολογία  2 ώρες                                                            
     
 

Στόχοι:

  1. Η αξιοποίηση του χρόνου. Ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας στην μαθησιακή διαδικασία. 
  2. Η βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων από την ύλη της προηγούμενης τάξης που είναι απαραίτητες για την διδασκαλία της ύλης της επόμενης τάξης του Λυκείου.
  3. Η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης, ώστε κατά την χειμερινή περίοδο ο μαθητής  να είναι ικανός να εμβαθύνει στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω μαθημάτων, με σκοπό να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία, τόσο στο πλαίσιο του Σχολείου του, όσο και στις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 Τα μαθήματα της θερινής προετοιμασίας διεξάγονται πρωινές ώρες (09:00 -14.00).

 Εκτός των ωρών που αναγράφονται παρακάτω διεξάγονται και διαγωνίσματα σε εβδομαδιαία βάση (όχι Σ/Κ)

 Βοηθητικά βιβλία και σημειώσεις παρέχονται δωρεάν από το φροντιστήριο.

 Τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 5 άτομα) και δημιουργούνται  ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες  των παιδιών

 Εγγραφές ΔΩΡΕΑΝ καθημερινά 10:00-13:00 και 18:00-20:00

 

10% Έκπτωση για ταυτόχρονη εγγραφή 2 φίλων

15% Έκπτωση για ταυτόχρονη δημιουργία τμήματος 4 ατόμων.
.