Τ

Μεταδοτικότητα, σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης, επικαιροποιημένο υλικό, έμφαση στην αφομοίωση και όχι την στείρα αποστήθιση γνώσεων. Ο κύριος Λευτέρης επιδιώκει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή και τον οδηγεί στο τελικό του στόχο με επιτυχία!

error: Content is protected !!
X