Σ

Το ενδιαφέρον και η βαρύτητα που δίνει ο κύριος Λευτέρης στην γνώμη και την προσωπική εξέλιξη κάθε μαθητή είναι αυτό που τον ξεχωρίζει σαν εκπαιδευτικό και σαν άνθρωπο. Δημιουργήσαμε μαζί του μια ομάδα, η οποία μέσα από την προετοιμασία για τις εξετάσεις μας μετέδωσε τη σημασία βασικών εννοιών, όπως κατανόηση, κίνητρο και στόχοι.

error: Content is protected !!
X