Τ

Ο δρόμος των πανελληνίων εξετάσεων δεν είναι εύκολος, εμφανίζονται πολλά εμπόδια στη πορεία, τα οποία δεν μπορείς να προβλέψεις, ούτε να ανατρέψεις. Κατά τη διάρκεια συναναστροφής μου με τον κ. Λευτέρη και τους υπολοίπους καθηγητές, έμαθα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία δεν τα γνώριζα έως τότε: Δύναμη, υπομονή κι επιμονή. Πτυχές του χαρακτήρα μου που με οδήγησαν στην επιτυχία. Δεν μπορώ πάρα να είμαι ευγνώμων.

error: Content is protected !!
X