Τα 4 βήματα για να κατανοήσετε τα πάντα:

blog 04 1688010810

#1. Διαλέξτε ένα θέμα. Καθώς το μελετάτε, σημειώστε στο τετράδιο όσα στοιχεία το απαρτίζουν και σας βοηθούν στην κατανόησή του.

#2. Βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να εξηγήσετε το θέμα με απλούς όρους σε οποιονδήποτε.

#3. Φροντίστε να καλύψετε όλα τα κενά επί του θέματος με σκοπό την ολοκληρωμένη κατανόησή του.

#4. Απλοποιήστε το θέμα και τα στοιχεία του στο μυαλό σας, προσπαθήστε να συνδέσετε όλες τις πληροφορίες ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι: το θέμα που μελετάτε.

error: Content is protected !!
X