Κ

Η έκθεση για εμένα αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα απλά άλλη μια υποχρέωση. Με τον κ. Τζουμέρκα το μάθημα της έκθεσης περιείχε πολύ λιγότερη «βαρετή» θεωρία και αποστήθιση, αλλά περισσότερο εποικοδομητικό διάλογο, κριτική και επιχειρηματολογία. Το να μάθεις να «γράφεις σωστά» και να κρίνεις το ύφος που χρειάζεται να αποδίδεις σε κάθε είδος γραπτού λόγου είναι κάτι που σε πρώτη φάση βοηθάει να περάσεις τις εξετάσεις, αλλά και στην συνέχεια για να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της φοιτητικής/εργασιακής ζωής. Μέσα από το μάθημα απέκτησα σημαντικές γνώσεις ως προς την συγγραφή κειμένων, τις οποίες σήμερα εφαρμόζω συνεχώς, από την δημιουργία μιας παρουσίασης, έως την συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου.

error: Content is protected !!
X