Νόμοι και Παραβατικότητα
5.00€

Νόμοι, Ποινές και Νεανική Παραβατικότητα

Οι νόμοι αποτελούν ένα θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνικής ζωής και της διακυβέρνησης ενός κράτους. Αποτελούν την έκφραση της θέλησης της κοινωνίας για το πώς πρέπει να διοικείται και να λειτουργεί. Προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, καθορίζουν τις διαδικασίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την…
3
Τράπεζα Θεμάτων
Δωρεάν

Τράπεζα Θεμάτων ΙΕΠ Α’ Λυκείου

Στο Μάθημα αυτό μπορείτε να ανατρέχετε για να δείτε και κατεβάσετε τα διαγωνίσματα και τις απαντήσεις της Τράπεζας Θεμάτων του ΙΕΠ της Α’ Λυκείου ταξινομημένα, ανάλογα με τον Θεματικό Κύκλο που ανήκουν.
1
Τράπεζα Θεμάτων
Δωρεάν

Τράπεζα Θεμάτων ΙΕΠ Β’ Λυκείου

Στο Μάθημα αυτό μπορείτε να ανατρέχετε για να δείτε και κατεβάσετε τα διαγωνίσματα και τις απαντήσεις της Τράπεζας Θεμάτων του ΙΕΠ της Β’ Λυκείου ταξινομημένα, ανάλογα με τον Θεματικό Κύκλο που ανήκουν.
0
Τράπεζα Θεμάτων
5.00€

Τράπεζα Θεμάτων ΙΕΠ Γ’ Λυκείου

Στο Μάθημα αυτό μπορείτε να ανατρέχετε για να δείτε και κατεβάσετε τα διαγωνίσματα και τις απαντήσεις της Τράπεζας Θεμάτων του ΙΕΠ της Γ’ Λυκείου ταξινομημένα, ανάλογα με τον Θεματικό Κύκλο που ανήκουν.                
0
Δομικά Μέρη Παραγράφου
Δωρεάν

01. Δομικά Μέρη Παραγράφου

Στο 1ο Μάθημα θα μάθετε ποια είναι τα δομικά μέρη παραγράφου, δηλαδή της δομή της, πως συσχετίζονται και πότε είναι απαραίτητα. Δομικά Μέρη Παραγράφου | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν τη δομή της παραγράφου. Το μάθημα…
1
Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Δωρεάν

02. Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου

Στο 2ο Μάθημα θα διδαχθείτε τους τρόπους, με τους οποίους οργανώνεται μια παράγραφος, δηλαδή το πως αναπτύσσεται η Θεματική της Πρόταση στις Λεπτομέρειές της. Ο κάθε τρόπος ανάπτυξης χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί κι ένας ορισμένος σκοπός. Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος…
0
αφηγητής
Δωρεάν

01. Αφηγηματικές Τεχνικές – Ο Αφηγητής

Στο 1ο Μάθημα θα διδαχθείτε τις αφηγηματικές τεχνικές που σχετίζονται με τον αφηγητή και τα είδη του σε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Αφηγηματικές Τεχνικές – Ο Αφηγητής| Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τις αφηγηματικές τεχνικές ενός συγγραφέα.…
1
Οπτική Γωνία
Δωρεάν

02. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Οπτική Γωνία και Εστίαση

Στο 2ο Μάθημα θα μάθετε τις αφηγηματικές τεχνικές που σχετίζονται με την οπτική γωνία ή αλλιώς την εστίαση του αφηγητή. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Οπτική Γωνία και Εστίαση | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τις αφηγηματικές…
0
Χρονική Σειρά
Δωρεάν

03. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Χρονική Σειρά

Στο 3ο Μάθημα θα μάθετε τις αφηγηματικές τεχνικές που σχετίζονται με τη χρονική σειρά των γεγονότων μέσα σε μια ιστορία. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Χρονική Σειρά | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τις αφηγηματικές τεχνικές ενός…
1
Χρονική Διάρκεια
Δωρεάν

04. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Χρονική Διάρκεια

Στο 4ο Μάθημα θα μάθετε τις αφηγηματικές τεχνικές σχετικά με τη χρονική διάρκεια της ιστορίας που αφηγείται ο συγγραφέας ενός λογοτεχνικού κειμένου. Αφηγηματικές Τεχνικές – Η Χρονική Διάρκεια | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τις αφηγηματικές…
0
Αφηγηματικοί Τρόποι
Δωρεάν

05. Αφηγηματικοί Τρόποι

Στο 5ο Μάθημα θα μάθετε τους αφηγηματικούς τρόπους, δηλαδή τους τρόπους που αξιοποιεί ένας λογοτέχνης για να αφηγηθεί την ιστορία του. Αφηγηματικοί Τρόποι | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τους βασικούς αφηγηματικούς τρόπους. Το μάθημα απευθύνεται:…
0
Εκφραστικά Μέσα
Δωρεάν

06. Εκφραστικά Μέσα

Στο 6ο Μάθημα θα μάθετε τα εκφραστικά μέσα που αξιοποιεί ο συγγραφέας για να εμπλουτίσει το λόγο του. Εκφραστικά Μέσα | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τα εκφραστικά μέσα. Το μάθημα απευθύνεται: Σε μαθητές/τριες της Α’,…
0
Σχήματα Λόγου
Δωρεάν

07. Σχήματα Λόγου

Στο 7ο Μάθημα θα διδαχθείτε τα πιο συνηθισμένα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται στα λογοτεχνικά κείμενα και το σκοπό τους. Σχήματα Λόγου | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τα σχήματα λόγου. Το μάθημα απευθύνεται: Σε μαθητές/τριες της…
0
Εικόνες
Δωρεάν

08. Εικόνες

Στο 8ο Μάθημα θα μάθετε τη χρήση των εικόνων σε ένα κείμενο, δηλαδή τα στοιχεία του εικονοπλαστικού λόγου. Εικόνες | Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν τις εικόνες σε ένα κείμενο. Το μάθημα απευθύνεται: Σε μαθητές/τριες της…
0
Θανατική Ποινή
5.00€

Θανατική Ποινή και Σωφρονιστικό Σύστημα

Η θανατική ποινή είναι μια μορφή ποινής που επιβάλλεται σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως για παράδειγμα φόνο ή προδοσία. Αυτή η ποινή συνίσταται στην εκτέλεση του καταδικασθέντος από το κράτος με διάφορες αναχρονιστικές μεθόδους, όπως είναι η ηλεκτρική καρέκλα, η θανατηφόρος ένεση, η κρεμάλα, η εκτέλεση…
2
βία και εγκληματικότητα
5.00€

Βία και Εγκληματικότητα

Η βία και η εγκληματικότητα αποτελούν πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα που εμφανίζονται με πολλές μορφές και με διαφορετική ένταση. Κύριες μορφές βίας και εγκληματικότητας είναι οι δολοφονίες, σωματικές βλάβες, αυτοδικίες, κλοπές, απάτες, συστηματική και ψυχολογική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, συμμορίες με πολιτικό προσωπείο. Αν η βία συνδυαστεί με τη φτώχεια και την…
2
διατροφή
5.00€

Διατροφή

Η σωστή διατροφή έχει απαράμιλλη αξία για την υγεία μας, καθώς ο τρόπος που τρέφονται τα κύτταρα του σώματός μας επηρεάζει όχι μόνο την φυσική μας κατάσταση, αλλά και την ψυχική μας ευεξία. Μια σωστή διατροφή μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το βάρος μας σε υγιείς επίπεδα, να βελτιώσουμε…
2
Παιδεία και Εκπαίδευση
5.00€

Παιδεία και Εκπαίδευση

Η παιδεία αποτελεί ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Παιδεία και εκπαίδευση δεν αποτελούν ταυτόσημες έννοιες. Είναι και οι δύο απαραίτητες για την απόκτηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Παρέχουν στα παιδιά και τους νέους τις βασικές…
2
Ζωοφιλία και Δικαιώματα των Ζώων
5.00€

Ζωοφιλία και Δικαιώματα των Ζώων

Η ζωοφιλία αναφέρεται στην αγάπη και τη φροντίδα προς τα ζώα. Είναι μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική αξία, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας και της φροντίδας τους, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Τα ζώα άλλωστε έχουν τα…
2
Ανθρώπινα δικαιώματα
5.00€

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να οριστούν ως τα βασικά κριτήρια χωρίς τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια ως ανθρώπινα όντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικές ανθρώπινες ελευθερίες, που στηρίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου και στην υπόθεση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να αντιμετωπίζεται ισότιμα. Τα…
2
ευθανασία
5.00€

Ευθανασία

Η ευθανασία αναφέρεται στην πρακτική της επιτάχυνσης του θανάτου ενός ατόμου με σκοπό την ελάφρυνση του πόνου ή την ανακούφιση από μια ανίατη ασθένεια. Αυτή η πρακτική αντιμετωπίζεται με αμφισβήτηση σε πολλές χώρες και πολιτισμούς, καθώς αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής και την ηθική διάσταση της απόφασης για τον…
2
Περίληψη
Δωρεάν

01. Θεωρία Περίληψης

Στο 1ο Μάθημα της Περίληψης θα μάθετε τη θεωρία, την τεχνική και τη διαδικασία συγγραφής μιας περίληψης ενός κειμένου. Θεωρία Περίληψης | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα…
0
Περίληψη
Δωρεάν

02. Περίληψη – Εφαρμογή 1

Στο 2ο Μάθημα θα δείτε μια πρώτη εφαρμογή περίληψης. Περίληψη – Εφαρμογή 1 | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα δικό του μικροκείμενο. Βασικός του στόχος είναι οι…
0
Περίληψη
Δωρεάν

03. Περίληψη – Εφαρμογή 2

Στο 3ο Μάθημα θα δείτε τη δεύτερη εφαρμογή περίληψης. Περίληψη – Εφαρμογή 2 | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα δικό του μικροκείμενο. Βασικός του στόχος είναι οι…
0
Περίληψη
Δωρεάν

04. Περίληψη – Εφαρμογή 3

Στο 4ο Μάθημα θα δείτε την τρίτη εφαρμογή περίληψης. Περίληψη – Εφαρμογή 3 | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα δικό του μικροκείμενο. Βασικός του στόχος είναι οι…
0
Περίληψη
Δωρεάν

05. Περίληψη – Εφαρμογή 4

Στο 5ο Μάθημα θα δείτε την τέταρτη εφαρμογή περίληψης. Περίληψη – Εφαρμογή 4 | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα δικό του μικροκείμενο. Βασικός του στόχος είναι οι…
1
Περίληψη
Δωρεάν

06. Περίληψη – Εφαρμογή 5

Στο 6ο Μάθημα θα δείτε την πέμπτη εφαρμογή περίληψης. Περίληψη – Εφαρμογή 5 | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε ένα δικό του μικροκείμενο. Βασικός του στόχος είναι οι…
0
Περίληψη
Δωρεάν

07. Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Περίληψης

Στο 7ο Μάθημα περίληψης θα ενημερωθείτε για το πως αξιολογείται η περίληψη σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης του μαθήματος. Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Περίληψης | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να πυκνώνουν τα νοήματα ενός κειμένου σε…
0
Γλώσσα
5.00€

Γλώσσα

Η γλώσσα είναι ένα σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων (λέξεων), ήχων ή κινήσεων, το οποίο συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας και αποτελεί μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων. Μέσω αυτής τα άτομα συνεννοούνται μεταξύ τους, καθώς παράλληλα εκφράζουν τις σκέψεις, τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τα συναισθήματά τους. Ωστόσο, η λειτουργία και η…
2
1.eisagogiko
Δωρεάν

01. Εισαγωγικό Σημείωμα

Εισαγωγικό Σημείωμα Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι το πλέον πολυσυζητημένο μάθημα, στο οποίο καλούνται να αποδώσουν όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων. Η σύγχυση, που έχει δημιουργηθεί, έγκειται στην ίδια την ουσία του μαθήματος. Οι περισσότεροι γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί, τείνουν να πιστεύουν ότι  είναι ένα μάθημα το οποίο…
0
Γλώσσα των νέων
5.00€

Γλώσσα των νέων και Greeklish

Ο όρος «γλώσσα των νέων» αναφέρεται στον ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιούν οι νέοι για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για μια ξεχωριστή γλώσσα, αλλά για ιδιόλεκτο, δηλαδή για μια ιδιαίτερη μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μια ομάδα ατόμων και διαφοροποιείται από την κοινή. Οι…
2
Επικοινωνιακό Πλαίσιο
Δωρεάν

02. Επικοινωνιακό Πλαίσιο

Στο 2ο Μάθημα θα δείτε το επικοινωνιακό πλαίσιο και τις συμβάσεις του, μέσα στο οποίο καλείστε να συγγράψετε την απάντησή σας στο Θέμα Δ, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Επικοινωνιακό Πλαίσιο | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να…
2
Λεξιπενία
5.00€

Λεξιπενία

Η λεξιπενία αφορά τη χρήση φτωχού λεξιλογίου και περιορισμένων εκφραστικών μέσων στην επικοινωνία, κυρίως λόγω άγνοιας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης γλωσσικής κρίσης και πλήττει ιδιαίτερα τους νέους. Η γλωσσική ένδεια, λοιπόν, απορρέει από την αδιαφορία για ουσιαστική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η αξία της γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς…
2
Πρόλογος
Δωρεάν

03. Πρόλογος

Στο 3ο Μάθημα θα μάθετε πως να γράφετε τον πρόλογο στην έκθεσή σας, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα και την επικοινωνιακή περίσταση. Πρόλογος | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να γράφουν σωστούς προλόγους στα γραπτά τους. Το μάθημα…
2
Γλωσσομάθεια
5.00€

Γλωσσομάθεια

Ο όρος γλωσσομάθεια αναφέρεται στην επαρκή γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών είτε για πρακτικούς λόγους είτε από καθαρά προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον να μάθει μια νέα γλώσσα που διαφέρει πολύ από τη μητρική του, καθώς η κάθε γλώσσα έχει τη δική της δυσκολία όσον αφορά…
2
Επίλογος
Δωρεάν

04. Επίλογος

Στο 4ο Μάθημα θα μάθετε πως να γράφετε τον επίλογο της έκθεσής σας, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα και την επικοινωνιακή περίσταση. Επίλογος | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να γράφουν σωστούς επιλόγους στα γραπτά τους. Το μάθημα…
1
Αναλφαβητισμός
5.00€

Αναλφαβητισμός

Αναλφαβητισμός ονομάζεται η άγνοια των στοιχειωδών γραμμάτων και η αδυναμία ανάγνωσης και γραφής. Αντίθετα, ο όρος «αλφαβητισμός» ή «εγγραμματοσύνη» (literacy), εκφράζει την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τους κανόνες του εκάστοτε γλωσσικού συστήματος. Ο αναλφαβητισμός διακρίνεται σε «οργανικό», αφορά δηλαδή την πλήρη άγνοια ανάγνωσης και…
3
Ανάγνωση
Δωρεάν

05. Ανάγνωση, Κατανόηση και Παραγωγή Λόγου

Στο 5ο Μάθημα θα παρακολουθήσετε την τεχνική της σωστής ανάγνωσης, ώστε να κατανοείτε τα νοήματα ενός κειμένου και να παράγετε το δικό σας κείμενο. Ανάγνωση, Κατανόηση και Παραγωγή Λόγου | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να διαβάζουν σωστά…
0
Βιβλίο
5.00€

Βιβλίο και Φιλαναγνωσία

Ο όρος φιλαναγνωσία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θετική σχέση ανάμεσα στον αναγνώστη και στο βιβλίο, αλλά και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής. Η εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του αναγνώστη με τη λογοτεχνία θα τον βοηθήσει να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική σκέψη, να καλλιεργήσει τη γλωσσική…
2
Τεχνική Ανάπτυξης Θέματος
Δωρεάν

06. Τεχνική Ανάπτυξης Θέματος

Στο 6ο Μάθημα θα διδαχθείτε τη σωστή τεχνική ανάπτυξης του δικού σας γραπτού στο Θέμα Δ του διαγωνίσματος. Τεχνική Ανάπτυξης Θέματος | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν πως να αναπτύσσουν τις ιδέες τους στην έκθεσή τους.…
0
Εντοπισμός Στοιχείων σε ένα Κείμενο
Δωρεάν

07. Εντοπισμός Στοιχείων σε ένα Κείμενο

Στο 7ο Μάθημα θα μάθετε να εντοπίζετε και να αντλείτε τα στοιχεία από τα κείμενα αναφοράς, τα οποία παραφράζοντάς τα θα μπορείτε να τα εντάξετε στο δικό σας γραπτό. Εντοπισμός Στοιχείων σε ένα Κείμενο | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες…
0
Πρότυπα
5.00€

Πρότυπα

Τα πρότυπα είναι αιώνιες αξίες, ιδανικά και τρόποι ζωής που έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά των νέων. Τα πρότυπα είναι τα άτομα που εμπνέουν το σεβασμό των νέων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να τα μιμηθούν επειδή αντιπροσωπεύουν τις ηθικές και πνευματικές αξίες της κοινωνίας. Καλό…
1
Μοντέλο Επιχειρηματολογίας
Δωρεάν

08. Μοντέλο Επιχειρηματολογίας

Στο 8ο Μάθημα θα διδαχθείτε ένα μοντέλο επιχειρηματολογίας, ώστε να απαντάτε στα ζητούμενα του θέματος με επαρκή τεκμηρίωση. Μοντέλο Επιχειρηματολογίας | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να μπορούν να επιχειρηματολογούν και να τεκμηριώνουν τις ιδέες τους. Το μάθημα…
0
Εφηβεία
5.00€

Εφηβεία και Νεανική Αμφισβήτηση

Η εφηβεία είναι η νεανική περίοδος της ζωής του ανθρώπου, η οποία ξεκινά – αναλόγως το άτομο- από την ηλικία των 11 και φτάνει ως το 18ο έτος. Πρόκειται για μία προοδευτική ανεξαρτητοποίηση των ατόμων και για μία εξελικτική φάση, καθώς ο νέος βιώνει ραγδαίες και καθοριστικές αλλαγές στη ζωή…
1
Διαρθρωτικές Λέξεις και Φράσεις
Δωρεάν

03. Διαρθρωτικές Λέξεις και Φράσεις

Στο 3ο Μάθημα θα δείτε μια λίστα με τις πιο συνηθισμένες διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις, καθώς και τις νοηματικές σχέσεις που η κάθε μία δηλώνει, καθώς είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνεκτικότητας σε ένα κείμενο. Διαρθρωτικές Λέξεις και Φράσεις | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι…
1
Λειτουργίες της Γλώσσας
Δωρεάν

04. Λειτουργίες της Γλώσσας

Στο 4ο Μάθημα θα μάθετε για τις λειτουργίες της γλώσσας, δηλαδή για το πως χρησιμοποιείται από τον πομπό για να υπηρετήσει το σκοπό του. Οι λειτουργίες τις γλώσσας συνδέονται με την κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της. Λειτουργίες της Γλώσσας | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος…
0
Γλώσσα του Κειμένου
Δωρεάν

05. Η Γλώσσα του Κειμένου

Στο 5ο Μάθημα θα παρακολουθήσετε τις επιμέρους γλωσσικές επιλογές που επιλέγει ένας πομπός για να επικοινωνήσει. Η γλώσσα του κειμένου γενικά χαρακτηρίζεται από την επικοινωνιακή περίσταση και το σκοπό του συγγραφέα-πομπού. Γλώσσα του Κειμένου | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες…
0
Ψυχαγωγία
5.00€

Ψυχαγωγία και Διασκέδαση

Με τον όρο «ψυχαγωγία» εννοούμε την ικανοποίηση της ψυχής μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Δηλώνει την απαιτητική και συγχρόνως διδακτική απόλαυση που βιώνει ο άνθρωπος μέσα από έργα υψηλού στοχασμού (θέατρο, ποίηση, μουσική κ.α.). Με τον όρο αυτόν εννοούμε την κατάσταση εκτόνωσης, τη ψυχική εκφόρτιση την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος…
1
Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη
Δωρεάν

06. Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη

Στο 6ο Μάθημα θα δείτε τις δύο συντάξεις ενός ρήματος και γιατί τις χρησιμοποιεί ο συγγραφέας κάθε φορά, ανάλογα με το σκοπό του. Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν τις δύο βασικές…
1
Πληροφορική
5.00€

Πληροφορική

Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση, μετάδοση και χρησιμοποίηση δεδομένων που επεξεργάζονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Με το πέρασμα των χρόνων, όσο προχωρούσαν οι γνώσεις του ανθρώπου, τόσο μεγάλωνε και η ανάγκη για εκτέλεση υπολογισμών. Έτσι, ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην κατασκευή υπολογιστών, που θεωρούνται επέκταση του…
1
Σύνδεση Προτάσεων
Δωρεάν

07. Σύνδεση Προτάσεων

Στο 7ο Μάθημα θα μάθετε για τις διαφορετικούς τρόπους συντακτικής σύνδεσης των προτάσεων μέσα σε μια περίοδο λόγου και τι επιτυγχάνεται κάθε φορά με τη χρήση τους. Σύνδεση Προτάσεων| Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν τα διαφορετικά…
1
Ρηματικά Πρόσωπα
Δωρεάν

08. Ρηματικά Πρόσωπα

Στο 8ο Μάθημα θα μάθετε για τη χρήση των ρηματικών προσώπων σε ένα κείμενο, γιατί τα επιλέγει κάθε φορά ο πομπός και τι προσφέρουν στο ύφος. Ρηματικά Πρόσωπα | Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές/τριες κατάλληλα, ώστε να κατανοήσουν τη χρήση…
1
Διαδίκτυο
5.00€

Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν μηνύματα και δεδομένα με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων. Με τη χρήση του διαδικτύου προκύπτουν ποικίλα οφέλη. Όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, το διαδίκτυο καθιστά εφικτή την άμεση διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών. Επιπλέον, σε αντίθεση με…
1
Ρατσισμός
5.00€

Ρατσισμός

Ο ρατσισμός είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο και αφορά την αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους. Τα είδη του ρατσισμού διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ο «σεξισμός» είναι η ιδέα πως κάποια άτομα, πιο συχνά γυναίκες, είναι κατώτερα από άλλα, εξαιτίας του…
1
Ξενοφοβία
5.00€

Ξενοφοβία

Ξενοφοβία ονομάζεται η έντονη αντιπάθεια ή επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάποιο άτομο που δεν έχει την ίδια εθνική ταυτότητα. Το φαινόμενο αυτό ενισχύει φαινόμενα ρατσισμού, εθνικισμού και ακραίων συμπεριφορών απέναντι στους ξένους. Σχετικές έννοιες που επηρεάζουν, σχετίζονται ή ενισχύουν το φόβο απέναντι σε καθετί ξένο είναι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, οι…
1
Διαφορετικότητα
5.00€

Διαφορετικότητα

Διαφορετικότητα ονομάζεται η ιδιότητα του διαφορετικού, να είναι δηλαδή κάποιος διαφορετικός από εμάς. Πιο συγκεκριμένα σημαίνει ποικιλία, διαφορά και ετερογένεια. Ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα άτομα διαφορετικά μεταξύ τους είναι το γένος, η ηλικία, η φυλή και η εθνικότητα, τα θρησκευτικά πιστεύω, η γλώσσα, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αν…
1
Άτομα με Αναπηρία
5.00€

Άτομα με Αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία  από τις πλέον πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία δεν λαμβάνει την απαιτούμενη προσοχή. Ζώντας όμως σε μία κοινωνία που ενδιαφέρεται για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και αντιτάσσεται στις κοινωνικές διακρίσεις, θεωρείται απαράδεκτο τα άτομα με ειδικές ανάγκες να περιθωριοποιούνται και να έρχονται αντιμέτωπα…
1
Μετανάστες
5.00€

Μετανάστες και Πρόσφυγες

Η μετακίνηση πληθυσμών από μια περιοχή ή χώρα προς κάποια άλλη, είναι ένα φαινόμενο συνυφασμένο με την ιστορία της ανθρωπότητας. Άνθρωποι αποφάσισαν και αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους είτε επειδή εξαναγκάστηκαν από την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στο εσωτερικό της χώρας (μετανάστες), είτε επειδή ήταν θύματα πολιτικών…
1
error: Content is protected !!
X