Πολιτικοποίηση
5.00€

Πολιτικοποίηση

Η πολιτικοποίηση αναφέρεται στη ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά, δηλαδή με την πολιτική ζωή της χώρας και τα τρέχοντα θέματα της κοινωνίας. Συνδέεται στενά με τη διαδικασία της δημοκρατίας, καθώς η εμπλοκή των ατόμων στην πολιτική συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας. Ωστόσο, η…
181
error: Content is protected !!
X